Tác giả: quintus95

Shopee ơi, sao lại sale nhiều vậy?

Th11 02 2018
quintus95

Câu hỏi này chắc hẳn người tiêu dùng đặt ra rất nhiều cho chúng tôi. Việc chúng tôi sale hàng hay không ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người tiêu dùng, bởi vậy shopee đương nhiên là sẽ…